privacy statement

Hoe gaan we om met je persoonsgegevens? Dat staat in ons privacystatement.

Dit privacystatement is van toepassing op het gebruik van persoonsgegevens door Menzis voor uitvoering van de zorgverzekering ('Basisverzekering') en de aanvullende ziektekostenverzekering.

Menzis Zorgverzekeraar N.V. en Menzis N.V. zijn risicodrager van uw Hema Zorgverzekering, zij maken onderdeel uit van de Menzis Groep (kvk-nummer 41029179). Stichting Menzis Beheer ( hierna: de Beheerder) is verantwoordelijk voor het beheer van deze website (hierna: de Website). Ook de Stichting Menzis Beheer is één van de rechtspersonen uit de Menzis Groep. Aan het hoofd van de Menzis Groep staat de Coöperatie Menzis U.A. (kvk-nummer: 02065142), gevestigd aan de Lawickse Allee 130 (6709 DZ) in Wageningen.

Onder Menzis Groep wordt verstaan: de economische eenheid waarin alle rechtspersonen en vennootschappen die onderdeel uitmaken van of verbonden zijn aan de Coöperatie Menzis U.A., organisatorisch zijn verbonden.

Menzis gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. We willen je in dit statement uitleg geven over het gebruik van jouw persoonsgegevens. Omdat zorgverzekeraars het belangrijk vinden dat ze de wettelijke regels op de juiste manier nakomen, hebben ze hierover gedragsregels opgenomen. Deze lees je in de Gedragscode verwerking persoonsgegevens zorgverzekeraars op de website van Zorgverzekeraars Nederland

Een van de wettelijke privacyregels is dat het verplicht is om transparant te zijn over hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens van klanten. Zorgverzekeraars doen dit in de vorm van dit privacystatement. In dit privacystatement beantwoorden we de volgende vragen:

wijziging privacystatement

Dit privacystatement kan wijzigen.

Laatste wijziging: Wageningen, 16 september 2020