disclaimer

disclaimer mijn HEMA

Menzis Zorgverzekeraar N.V. en Menzis N.V. zijn risicodrager van uw Hema Zorgverzekering, zij maken onderdeel uit van de Menzis Groep (kvk-nummer 41029179). Stichting Menzis Beheer ( hierna: de Beheerder) is verantwoordelijk voor het beheer van deze website (hierna: de Website). Ook de Stichting Menzis Beheer is één van de rechtspersonen uit de Menzis Groep. Aan het hoofd van de Menzis Groep staat de Coöperatie Menzis U.A. (kvk-nummer: 02065142), gevestigd aan de Lawickse Allee 130 (6709 DZ) in Wageningen.

aansprakelijkheid

De Beheerder probeert de informatie op de Website zo volledig, juist en actueel mogelijk te houden. De Beheerder en de Menzis Groep zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten of gebreken op de Website, of op websites waarnaar door de Website wordt verwezen, behalve wanneer er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Beheerder of de Menzis Groep. Op eventuele kennelijke verschrijvingen of kennelijk onjuiste vermeldingen kan geen beroep worden gedaan tegenover de Beheerder en de Menzis Groep.
De Beheerder streeft naar een optimale bereikbaarheid van de Website en betrouwbaarheid van haar elektronische berichtenverkeer. De Beheerder en de Menzis Groep zijn niet aansprakelijk voor eventuele onbereikbaarheid van de Website en storingen en/of vertragingen in haar elektronische berichtenverkeer, behalve wanneer er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Beheerder of de Menzis Groep.

auteursrechten

De inhoud van de Website is auteursrechtelijk beschermd. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Beheerder is het niet toegestaan om (delen van) deze inhoud te kopiëren, openbaar te maken of te gebruiken, tenzij dat noodzakelijk is voor een normaal gebruik van de Website.
Wijzigingen
De Beheerder heeft het recht om de inhoud van deze disclaimer zonder aankondiging te wijzigen.

Laatst gewijzigd: november 2012

overige informatie

•Statutaire gegevens
•Menzis als tussenpersoon